Historia

Historia 26 stycznia 2011 wyświetleń: 6662
Tematy: duszpasterstwo (115) | liturgia (73) | ludzie (57) | dzieci (36) | kultura (34) | historia (24) | Patronka (20) | młodzież (19) | pomoc (17) |

Działalność parafii Św. Jadwigi

Już przy Punkcie Katechetycznym powstał Zespół Charytatywny, mający na celu objęcie opieką chorych i niepełnosprawnych. Z pomocą w jego tworzeniu przyszła siostra zakonna ze Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej S. Łucja Dziach, która później prowadziła Zespół przez 3 lata.

Następnie powstał Komitet starający się o zezwolenie na powstanie nowej parafii. Liczył około 80 osób. Dzięki ich zabiegom w roku 1977 uzyskano pozwolenie na budowę kościoła. Ten Komitet przekształcił się w Duszpasterską Radę Parafialną i służył pomocą przy budowie kościoła.

Dużą grupę w powstającej parafii stanowili kolejarze, którzy pierwsi zgłaszali się do pomocy przy budowie kościoła. Z nich wyłoniło się nasze Duszpasterstwo Kolejarzy, wyprzedzając w ten sposób powstanie duszpasterstwa ogólnopolskiego. Dla młodzieży powstała grupa Oazowa, którą ochoczo organizował ks. Jan Zając i jego następcy ks. Józef Jończyk i ks. Józef Grzesiuła. W roku 1992 powstał Parafialny Klub Sportowy "Jadwiga", który zajął się wychowaniem dzieci i młodzieży przez sport. Również w trosce o młodzież powstał w roku 1999 Młodzieżowy Dom Kultury, gdzie młodzi mogli uczestniczyć w zajęciach takich jak nauka języka obcego, pomoc w nauce, warsztaty muzyczne, taneczne, plastyczne itp. Pierwszą Różę Żywego Różańca założył ks. Stanisław Jarguz, dziś proboszcz w Gdowie.

W roku 2000 za namową ks. Biskupa Kazimierza Nycza powołano do istnienia Szkołę Podstawową Świętej Jadwigi, aby odpowiedzieć na liczne potrzeb rodzin chcących kształcić swoje dzieci w szkole katolickiej.

Wszystkie powstające grupy i działania wspierały podstawową działalność parafii skupiającą się wokół Ołtarza. Były też dużą pomocą w całej pracy duszpasterskiej organizującej się od podstaw parafii.

aktualizowano: 2013-12-10
cofnij drukuj do góry