Sakramenty i posługi

Sakramenty i posługi 4 stycznia 2011 wyświetleń: 30228
Tematy: duszpasterstwo (115) | liturgia (73) |

Sakramenty i posługi

Sakrament Chrztu – wymagane dokumenty

 1. Akt urodzenia z USC.
 2. Świadectwo ślubu Kościelnego rodziców (ew. świadectwo kontraktu cywilnego).
 3. Dane personalne rodziców chrzestnych, opinia z Parafii zamieszkania.

Od października 2014 Sakramentu Chrztu udzielamy w I i III niedzielę miesiąca, podczas Mszy Św. o godz. 12.30. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych we środę poprzedzającą chrzest, o godz. 17.00 w sali nr 5 Domu Parafialnego.

Sakrament Małżeństwa – wymagane dokumenty

 1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 2. Aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu.
 3. Dowody osobiste.
 4. Ostatnie świadectwo katechizacji.
 5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i dbycia trzech spotkań w poradni. 
 6. Wdowcy i wdowy – świadectwo zgonu współmażonka.

Pogrzeb – wymagane dokumenty

 1. Świadectwo zgonu z USC.
 2. Zamieszkanie w tutejszej Parafii.
 3. Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentów Św. przed śmiercią.

Bierzmowanie młodzieży

Klasy III gimnazjum mają spotkania co tydzień, w grupach od 1 października w poniedziałki, wtorki, i czwartki w sali nr 6.

Klasy II gimnazjum mają spotkania w I środę miesiąca - od października do czerwca - o godz. 17.00 w Kaplicy Matki Bożej.

Klasy I gimnazjum mają spotkania w I wtorek miesiąca - od października do czerwca - o godz. 17.00 w Kaplicy Matki Bożej.

Pierwsza Komunia Święta dzieci

 1. Przygotowania odbywają się w ramach katechizacji szkolnej.
 2. Spotkania dla rodziców i dzieci w I wtorek miesiąca – począwszy od października – na Mszy Świętej o godz. 18.30.
 3. Prowadzą katecheci przygotowujący dzieci do pierwszej Komunii Świętej

Sakrament Namaszczenia Chorych

 1. W pierwszy piątek oraz w pierwszą sobotę miesiąca odwiedzamy chorych na terenie Parafii.
 2. Nadzwyczajni szafarze roznoszą Komunię Św. chorym w niedzielę po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia w kancelarii lub zakrystii.
 3. W nagłych przypadkach można w każdej chwili poprosić kapłana z posługą Sakramentalną.
ost. aktualizacja: 2014-10-05
cofnij drukuj do góry