Braterstwo Chorych

Braterstwo Chorych 6 marca 2011 wyświetleń: 8150
Tematy: duszpasterstwo (115) | ludzie (57) | pomoc (17) |

Chrześcijańskie Braterstwo Osób Chorych i Niepełnosprawnych

Chrześcijański Ruch Braterstwa Chorych powstał w roku 1945 w Verdun (Francja) z inicjatywy ks. Henri Franςois.

W Krakowie pierwsze grupy podstawowe powstały w 1989 r.

Celem Braterstwa jest apostolskie uaktywnienie osób chorych, ich integracja ze środowiskiem, wzięcie przez osoby niepełnosprawne odpowiedzialności za siebie i zaa swoje życie, a także wyjście do innych osób niepełnosprawnych, by zanieść im Chrystusa. Działania te podejmuje się w duchu ewangelicznego braterstwa.

Odpowiedzialną krowoderskiej grupy Braterstwa jest pani Nina Gruskoś. Zgodnie ze statutem grupa ma swojego kapelana, którym jest ks. Dariusz Burda. Wszystkich chcących poznać Chrześcijański Ruch Braterstwa prosimy o kontakt z odpowiedzialną – panią Niną Gruskoś.

Cechy charakterystyczne tej wspólnoty:
- ruch ten tworzą sami chorzy, to jest ich wspólnota (a nie opiekunów, pomocników, itp.);
- celem jest wszechstronny rozwój, maksymalne wykorzystanie swoich możliwości;
- szczególnie akcentowany jest tu rozwój duchowy i religijny (dlatego przy tych wspólnotach są kapelani);
- zadaniem jest otwarcie się na innych chorych, nawiązywanie kontaktów, wzajemna pomoc, tworzenie przyjaźni.
Co robimy?
- spotykamy się w grupach, by być razem i wzajemnie sobie pomagać;
- staramy się rozwijać na spotkaniach formacyjnych;
- włączamy się w pracę innych wspólnot;
- organizujemy wakacyjne wczaso - rekolekcje;
- wyjeżdżamy na 2, 3 - dniowe spotkania w ciągu roku;
Spotkania grupy odbywają się przy parafii co miesiąc. Rozpoczynamy o godz.14.30 Mszą św w dolnej kaplicy.

ost. aktualizacja: 2017-11-24
cofnij drukuj do góry