Duszpasterska Rada Parafialna

Duszpasterska Rada Parafialna 9 lutego 2012 wyświetleń: 9358
Tematy: duszpasterstwo (115) | ludzie (57) |

Duszpasterska Rada Parafialna

Kadencja Duszpasterskiej Rady Parafialnej trwa 3 lata, a jej kompetencje określa Statut zatwierdzony przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego w dniu 7.12.1995 r. Rada funkcjonuje w naszej parafii od wielu lat.

Obecna Rada została wyłoniona w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniach od 22 listopada do 4 grudnia 2011 roku. W jej skład - z urzędu, z wyboru i z nominacji - weszły następujące osoby:

 • Heiza Józefa
 • Kalczyńska Maria
 • Kamińska Barbara
 • Klęk Adam
 • Konior Jerzy - Przewodniczący
 • Koźliński Jacek
 • Podgórski Sławomir
 • Stal Maria
 • Tomaszek Zofia
 • Zbadyńska Eliza - Sekretarz
 • ks. Marek Hajdyła - Proboszcz
 • ks. Kazimierz Foltyn
 • ks. Stanisław Molendys

Rada jest organem doradczym, będąc łącznikiem między wiernymi, a Zespołem Duszpasterskim. Spotyka się kilka razy w roku i porusza najważniejsze zagadnienia duszpasterskie, a także wiążące się z tym sprawy ekonomiczne i gospodarcze. Protokoły z tych spotkań są załączone do niniejszej strony.

ost. aktualizacja: 2013-12-10
cofnij drukuj do góry