Jadwiga Kraków
wyszukiwarka
Poniedziałek, 17 maja 2021 r. imieniny: Brunony, Sławomira, Wery Poniedziałek VII tygodnia okresu wielkanocnego

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka 6 marca 2011 wyświetleń: 9891
Tematy: duszpasterstwo (115) | ludzie (57) |

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ NR 16

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich , którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.


 

HISTORIA AKCJI KATOLICKIEJ

Akcja katolicka została powołana do życia przez papieża Piusa XI w roku 1928 w oparciu o założenia zawarte w encyklice Ubi arcano z 1922 r. Ten sam papież w encyklice „ Divini Redemptoris „ wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej na nauczaniu Kościoła. W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stało się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej , jak i innych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. W roku 1939 Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków , a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Działalność żywiołowo rozwijającej się polskiej Akcji Katolickiej została przerwana przez II wojnę , a po jej zakończeniu zakazana przez komunistyczne władze. Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II w 1993 roku. W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością, zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Uhonorowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie podczas spotkania delegatów instytutów diecezjalnych w dniach 20-21 listopada 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. W archidiecezji krakowskiej Akcja została erygowana
w roku 1997 dekretem kardynała Franciszka Macharskiego.

 HISTORIA NASZEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 16 został powołany przez J.Em.ks. kardynała Franciszka Macharskiego12 czerwca 1998 roku. Asystentem kościelnym został mianowany ks. prałat Jana Dziasek, a prezesem Jerzy Eder. Oddział liczył wówczas 18 członków założycieli. W listopadzie 1998 r., na walnym zebraniu członków Oddziału, został wybrany zarząd na pierwszą, trzyletnią kadencję .Obok prezesa Jerzego Edera w jego skład weszli: Mieczysława Biernacka, Marek Jagocki, Piotr Mrugała, Andrzej Rychławski, Zbigniew Wożniak i Grażyna Wurm. Oddział liczył wówczas 25 członków. Obecnie nasz Oddział A.K. działa czwartą kadencję , a J.Em. ks. Kard. Stanisław Dziwisz mianował 29.06.2009 r . Jerzego Edera prezesem na kolejne 3 lata. W dniu 01.12.2009 r. na Walnym Zebraniu dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu :
Jerzy Eder – prezes
Zenon Wiekierak – I wiceprezes
Zbigniew Wożniak – II wiceprezes , sekretarz
Mirosława Mempel – skarbnik
Marek Jagocki- członek
Jan Rup – członek

 Komisja Rewizyjna :
Maria Kaczmarczyk
Kazimierz Litewka

Nad formacją duchową i działaniami POAK czuwa asystent kościelny ks. prałat Jan Dziasek.

Praca formacyjna Oddziału opiera się na comiesięcznych spotkaniach poprzedzonych Mszą Świętą i współpracą z asystentem kościelnym ks. prałatem Janem Dziaskiem i ks. proboszczem Markiem Hajdyłą. Rozwijamy stałą współpracę z grupami działającymi przy Parafii. Formacja duchowa realizowana jest również przez czynny udział w nabożeństwach, liturgii Mszy Św., adoracjach, w zajęciach szkoły formacyjnej, dniach skupienia, pielgrzymce na Jasną Górę oraz w rekolekcjach w Księżówce. Akcja Katolicka uczestniczy we wszystkich uroczystościach parafialnych. Współorganizuje procesję Bożego Ciała z zabezpieczeniem porządku oraz budową IV, ostatniego ołtarza. Uczestniczyliśmy w obchodach Dni Papieskich oraz Chrystusa Króla. POAK w dniu 26 maja 2002 roku przejął pod opiekę wieczystą „Panteon Narodowy” Żołnierzy Armii Krajowej Polskich Kresów Wschodnich w obecności J.E. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego i kapelana Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy A.K. obszaru Lwowskiego, ks. prałata Jana Dziaska. Zorganizowaliśmy pomoc materialną dla osób poszkodowanych w pożarze DH „ GIGANT „ w dniu 28.05.2003 r. Przygotowaliśmy również spotkanie opłatkowe AK Archidiecezji Krakowskiej pod przewodnictwem J. Em. ks. Kardynała Stanisława Nagyego w dniu 17.01.2004 r. Apostolstwo patriotyczne i społeczno- polityczne realizujemy poprzez uczestnictwo w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi. Członkowie POAK są również członkami samorządu lokalnego , wspierając działania związane z nauką Kościoła. Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca, bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej.

Zachęcamy – dołącz do nas i zaangażuj się w działania na rzecz nasze parafii.


ost. aktualizacja: 2013-12-10

 

 

Parafia Rzymskokatolicka
ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

ul. Władysława Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel: (12) 637 14 15, fax: (12) 638 71 52
2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Msze św. w dni powszednie

6:30 | 7:00 | 8:00 | 18:30

Msze św. w Niedziele i Święta

18:30 (sobota)

6:30 | 8:00 | 9:30 | 10:00 (kaplica MB)

11:00 | 12:30 | 17:00 | 18:30 | 20:30

Newsletter

Niestety nie udało się potwierdzić adresu email. Prawidłowy format adresu to "nazwa@domena". Niestety nie udało się zachwać danych kontaktowych. Proszę spróbować ponownie. Dziękujemy za dodanie swoich danych kontaktowych. Podany adres jest już dodany do listy.

projektowanie stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne