loading...

Sobota, 21 Maja

Dzieje Apostolskie 16,1-10.

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń, imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka..
Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo.
Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem.
Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie.
Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.
Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji.
Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im,
przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.
W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!»
Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Księga Psalmów 100(99),2-3.4-5.

Służcie Panu z weselem,
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
z hymnami w Jego przedsionki,
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

Ewangelia wg św. Jana 15,18-21.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził.
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Św. Augustyn

Wszyscy dobrzy i wierni chrześcijanie, a zwłaszcza chwalebni męczennicy, mogą powiedzieć: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam ?” Przeciwko nim huczał świat, ludy przygotowywały próżne spiski i knuły daremne zamysły (Ps 2,1); wymyślano nowe męki i wymyślano przeciw nim niewiarygodne tortury. Hańbiono ich i fałszywie oskarżano, zamykano ich w potwornych lochach, ich ciała przeorywano żelaznymi gwoździami, zabijano ich mieczami, wystawiano na pastwę bestii, wydawano w płomienie, a ci męczennicy Chrystusa wołali: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”.
Cały świat jest przeciwko wam, a wy mówicie: „Któż będzie przeciwko nam?” Ale męczennicy odpowiadają nam: „Czymże jest dla nas cały ten świat, skoro umieramy dla Tego, przez którego świat został stworzony?” Niech powiedzą to męczennicy, niech to powtórzą, a my słuchajmy i mówmy razem z nimi: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam ?” Mogą rozpętać swoją wściekłość, znieważać nas, oskarżać niesprawiedliwie, obrzucać nas oszczerstwami; mogą nie tylko zabijać, ale i torturować. Co zrobią męczennicy? Będą powtarzać: „Oto Bóg mi pomaga, Pan podtrzymuje me życie” (Ps 54,6). […] Jeśli Pan jest podporą mojej duszy, to jakże świat może mi zaszkodzić? […] On też odnowi moje ciało […]. „U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone” (Łk 12,7). Mówmy więc z wiarą, mówmy z nadzieją, z sercem rozpalonym miłością: „Jeśli Bóg jest za nami, któż będzie przeciwko nam?”Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

21 maja 2022
Rok liturgiczny: C/II
Dzień powszedni albo wspomnienie Świętych męczenników Krzysztofa Magallanesa, prezbitera i Towarzyszy
Kolor szat

Fotogalerie

Wsparcie

Przelew bankowyPrzelew tradycyjny

Pozostań:

Parafia Rzymskokatolicka

Św. Jadwigi
Królowej

ul. Władysława Łokietka 60, 31-334 Kraków
tel: (12) 637 14 15, fax: (12) 638 71 52
swietajadwiga@diecezja.pl

NIP: 945-19-20-291
REGON: 040097801

Konto bankowe:
PKO BP 49 1020 2906 0000 1702 0086 1682
Kraków / Krowodrza

Jak dojechać
do parafii

Parafia św Jadwigi

Plan parafiiC2011 - 2022 / Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Polityka prywatności / Polityka dostępności